Number of the records: 1  

Právní zájem vedlejšího interventa

 1. Main entry-name Lavická, Petra, (author)
  Title statementPrávní zájem vedlejšího interventa
  AnnotationDo sporu dvou stran může vstoupit třetí osoba na straně žalobce či žalovaného v postavení vedlejšího intervenienta (§ 93 občanského soudního řádu), jenž do sporu vstupuje na základě svého právního zájmu na výsledku řízení. Právní zájem je tak základní předpoklad pro jeho účast na řízení. Poněvadž jde o neurčitý právní pojem, je věcí soudů, aby v konkrétních jednotlivých případech právní zájem zkoumaly, a to buď na návrh strany, nebo z moci úřední. Autorka se zabývá analýzou pojmu právní zájem nejen z pohledu české právní praxe s uvedením příkladů, ale také ve srovnání se švýcarskou, rakouskou a polskou právní úpravou. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 553/03; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 2036/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. I. ÚS 1789/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2490/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2013, sp. zn. I. ÚS 2194/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. II. ÚS 819/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 718/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. II. ÚS 1589/11.
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 6, s. 13-20
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 553/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2036/08
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1789/11
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2490/12
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2194/13
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 819/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 718/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1589/11
  Právní zájem
  Vedlejší účastník
  Právní spory
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.