Number of the records: 1  

K netrestným oprávneniam prokurátora pri komunálnych obchodných spoločnostiach

 1. Main entry-name Deák, Marko, (author)
  Title statementK netrestným oprávneniam prokurátora pri komunálnych obchodných spoločnostiach
  AnnotationAutor předkládá úvahu nad stavem právní úpravy oprávnění prokurátora v rámci dozoru nad zachováváním zákonnosti orgány veřejné správy při činnosti, resp. postupu orgánů obcí, kterým dochází ke kreování orgánů komunálních obchodních společností. Autor analyzuje současný právní stav a naznačuje jeho možná úskalí. Odkazy na judikaturu ÚS ČR: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11; nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. IV. ÚS 576/2000; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 721/2000; nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04.
  In Justičná revue. - Roč. 71, (2019), č. 5, s. 538-556
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1167/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 576/2000
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 721/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 87/04
  Prokuratura
  Orgány veřejné správy
  Zachování zákonnosti
  Obce
  Organizace obce
  Obchodní společnosti
  Obecní samospráva
  Komunální politika
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.