Number of the records: 1  

Služebnost (o. z.)

 1. Title statementSlužebnost (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 155/2018
  AnnotationOsobou aktivně legitimovanou k podání žaloby na zrušení služebnosti zřízené úplatným právním jednáním pro změnu poměrů je i osoba ze služebnosti oprávněná. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 2862/07; nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. III. ÚS 292/07; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 2264/13; nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 48/95; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 3/06.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 5, s. 880-891
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2862/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 292/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2264/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 48/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/06
  Služebnosti
  Zrušení služebnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.