Number of the records: 1  

Věc Solska a Rybicka proti Polsku

 1. Main entry-name Šipulová, Katarína, (compiler)
  Title statementVěc Solska a Rybicka proti Polsku : rozsudek Solska a Rybicka proti Polsku, stížnost č. 30491/17 a 31083/17, Evropský soud pro lidská práva, první sekce, 20. 9. 2018
  AnnotationPamátka na zesnulého jako součást práva na soukromý a rodinný život: opravný prostředek proti nařízení pitvy a exhumace. Stížnost se týká nešťastné nehody, při které zahynula velká část představitelů státu. V autorském komentáři k tomuto rozsudku odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. I. ÚS 625/01.
  In Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi. - Roč. 25, (2019), č. 3, s. 58-71
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 256/01
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 625/01
  Soukromý život
  Právo na respektování soukromého života
  Právo na rodinný život
  Respektování rodinného života
  Rodina
  Tělesná a duševní integrita
  Lidská důstojnost
  Účinné vyšetřování
  Spravedlivý proces
  Neopakovatelné úkony
  Opravné prostředky
  Omezení základních práv
  Národní bezpečnost
  Ochrana základních práv a svobod
  Pozitivní závazky
  Proporcionalita práva
  Prostor pro uvážení
  Předvídatelnost práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.