Number of the records: 1  

Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře správních soudů

 1. Main entry-name Nemeškalová Rosinová, Alžbeta, (author)
  Title statementŽaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře správních soudů
  AnnotationMožnost podání správní žaloby proti rozhodnutí o námitce vznesené k návrhu územního plánu nebo jeho změny byla v obecné rovině teorií i judikaturou připuštěna. V praxi ovšem tento institut není příliš využíván a doposud také ani nebyl podrobněji analyzován. Pro dotčené vlastníky by ovšem mohl představovat účinný prostředek obrany práv v případech, kdy nebudou oprávněni podat návrh na zrušení výsledného územního plánu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 6, s. 206-212
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1669/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 59/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2152/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 69/06
  Správní žaloby
  Námitky
  Územní plánování
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.