Number of the records: 1  

Smluvní pokuta, započtení pohledávky

 1. Title statementSmluvní pokuta, započtení pohledávky : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016
  AnnotationK moderaci smluvní pokuty dochází ex tunc k okamžiku ujednání o smluvní pokutě. Je-li smluvní pokuta nepřiměřená, nemůže jednostranným zápočtem dojít v rozsahu její nepřiměřené výše k zániku pohledávky ze smluvní pokuty, ani k zániku pohledávky, proti níž je započítáváno. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 4, s. 746-753
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Smluvní pokuty
  Pohledávky
  Započtení pohledávek
  Přiměřenost pokuty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1