Number of the records: 1  

Rozhodčí řízení

 1. Title statementRozhodčí řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4461/2017
  AnnotationPodáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení u stálého rozhodčího soudu se žalobce podřizuje pravidlům vydaným tímto stálým rozhodčím soudem, podle nichž se zaplacený poplatek nevrací. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02; nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 1794/10.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 4, s. 662-669
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1794/10
  Rozhodčí řízení
  Rozhodčí soudy
  Řád rozhodčího soudu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1