Number of the records: 1  

Mezinárodní a zejména evropský rámec vnitrostátní debaty o právní ochraně sociálních práv

 1. Main entry-name Schorm, Vít A., 1973- (author)
  Title statementMezinárodní a zejména evropský rámec vnitrostátní debaty o právní ochraně sociálních práv
  AnnotationAutor zasazuje vnitrostátní debatu o právní ochraně sociálních práv do širšího, mezinárodního, zejména evropského kontextu a poukazuje na mezinárodní závazky České republiky na poli sociálních práv, zejména těch, které jsou zakotveny v různých univerzálních instrumentech, v Evropské úmluvě o lidských právech a především v Evropské sociální chartě. Zmiňuje i příslušné kontrolní mechanismy a jejich základní rysy a věnuje se převážně systému Evropské sociální charty a kolektivním stížnostem, které na základě dodatkového protokolu vhodně doplňují kontrolu dodržování na základě administrativních zpráv. Podává stručný přehled používaných výkladových metod a odkazuje na současné diskuse ohledně účinnějšího dodržování sociálních práv v členských státech Rady Evropy. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 10. 1999, sp. zn. I. ÚS 297/99.
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 3, s. 45-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 297/99
  Sociální práva
  Mezinárodní závazky
  Evropská sociální charta
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Kontrolní mechanismy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.