Number of the records: 1  

Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy

 1. Main entry-name Rigel, Filip, 1981- (author)
  Title statementPriorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18
  AnnotationPrávní formalismus orgánů veřejné moci a jimi vznášené přehnané nároky na formulaci smlouvy (v daném případě rozhodčí doložky) nelze z ústavněprávního hlediska akceptovat, neboť evidentně zasahují do smluvní svobody jednotlivce, vyplývající z principu priority člověka nad státem, jak je upraven v čl. 1 a čl. 2 odst. 1 Úst (čl. 2 odst. 4 Úst a čl. 2 odst. 3 LPS). Jedním ze základních principů výkladu smluv je proto přednost výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li samozřejmě oba tyto výklady možné (viz výkladové pravidlo § 2 ObčZ a nálezy ÚS z 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14 a z 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. I. ÚS 625/03.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2124/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Rozhodčí doložky
  Neplatná rozhodčí doložka
  Neplatnost smlouvy
  Výklad smluv
  Výklad projevu vůle
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.