Number of the records: 1  

Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe

 1. Main entry-name Mulák, Jiří, (author)
  Title statementZásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe
  AnnotationPříspěvek je vítěznou prací kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2018. Autor se zabývá jednou ze základních zásad trestního řízení, a to zásadou kontradiktornosti. Tato zásada není v právní vědě pojímána jednotně a autor se věnuje evropským souvislostem i její konkrétní české reflexi zejména v řízení před soudem. Dospívá pak k závěru, že evropské požadavky zásady kontradiktornosti jsou již v českém kontinentálním řízení náležitě zastoupeny, nicméně že některé jejich prvky je možné dále posilovat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 3, s. 33-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Trestní řízení
  Zásada kontradiktornosti
  Řízení před soudem
  Evropské právo
  České právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.