Number of the records: 1  

ÚS: průtahy řízení nesmí zhoršovat zdravotní stav účastníka řízení

 1. Title statementÚS: průtahy řízení nesmí zhoršovat zdravotní stav účastníka řízení
  AnnotationNepřiměřená délka řízení se přímo odráží v důvěře občana ve stát, jeho instituce a v právo, konstatoval Ústavní soud. Městský soud v Praze podle něj porušil ústavně chráněné právo stěžovatelky na rozhodnutí soudu v přiměřené lhůtě, když v řešené věci nenařídil jednání, ačkoliv tak učinit měl. Žena trpí roztroušenou sklerózou, přičemž na úlevu od bolesti vyzkoušela různé léčebné prostředky. Nejvíce jí pomáhá léčebné konopí. To však zdravotní pojišťovna nehradí a nemocná žena si jej sama nedokáže zaplatit. Poté, co s žádostí o úhradu této léčby, neuspěla u VZP podala žalobu k soudu. Městský soud v Praze rozhodnutí zrušil a vrátil věc VZP k dalšímu řízení, ta však opětovně odmítla léčebné konopí uhradit. Argumentovala tím, že pacientka nevyužila všechny dostupné léčebné prostředky. Případ tedy znovu putoval před městský soud - ten však ve věci nerozhodl. Žena se proto obrátila na Ústavní soud a ve své stížnosti požadovala zrušení rozhodnutí zdravotní pojišťovny a také poukázala na průtahy v řízení, které prodlužují utrpení, které jí nemoc způsobuje. Ústavní soud rozhodl, že soud pochybil. Ačkoliv má být posuzovaná věc s ohledem na její podstatné okolnosti projednána přednostně, vedl řízení déle než rok, aniž by dospěl k jakémukoliv rozhodnutí. Městský soud tak na základě tohoto nálezu musel ihned jednat a vydat meritorní rozhodnutí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3892/18.
  In Právní rádce. - Roč. 27, (2019), č. 3, s. 42
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3892/18
  Průtahy v soudním řízení
  Účastníci řízení
  Zdravotní stav
  Léčiva
  Léčivé přípravky
  Úhrada léčiv
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.