Number of the records: 1  

Podílové spoluvlastnictví a užívání společné věci bez právního důvodu

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPodílové spoluvlastnictví a užívání společné věci bez právního důvodu : stanovisko pléna ÚS z 16. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18
  AnnotationPrávo každého z podílových spoluvlastníků užívat společnou věc je omezeno stejným právem ostatních spoluvlastníků užívat společnou věc podle velikosti podílu. Užívá-li podílový spoluvlastník společnou věc bez právního důvodu nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu, zasahuje do práva vlastnit majetek ostatních spoluvlastníků chráněného čl. 11 odst. 1 LPS a vzniká mu na jejich úkor bezdůvodné obohacení. Odkaz na judikaturu ÚS: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 18, (2019), č. 3, s. 73
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 48/18
  Podílové spoluvlastnictví
  Podíloví spoluvlastníci
  Užívání věci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.