Number of the records: 1  

Res iudicata ve správním řízení

 1. Title statementRes iudicata ve správním řízení
  AnnotationPrávní zásada, podle níž není třeba rozhodovat znovu, pokud byla již jednou věc rozhodnuta, se uplatní ve správním řízení pouze v omezeném rozsahu, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. II. ÚS 752/18.
  In Veřejná správa. - Roč. 30, (2019), č. 14, s. 30
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 752/18
  Správní řízení
  Překážka věci rozsouzené (res iudicata)
  Katastr nemovitostí
  Zápis do katastru nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1