Number of the records: 1  

Odškodňování tzv. sekundárních obětí v Rakousku a v České republici

 1. Main entry-name Stromšík, Jakub, (author)
  Title statementOdškodňování tzv. sekundárních obětí v Rakousku a v České republici
  AnnotationObčanský zákoník z roku 2012 sjednotil a zpřehlednil problematiku odškodňování tzv. sekundárních obětí, tj. osob, kterým byly způsobeny duševní útrapy v důsledku usmrcení (resp. závažného ublížení na zdraví) osoby blízké. Otevřená zůstává zejména otázka, jestli § 2959 ObčZ dopadá i na situace, kdy sekundární oběť prožije tak silný duševní otřes, že se u ní prokazatelně rozvine psychiatrické onemocnění. Převažující právní doktrína je v rozporu s aktuální judikaturou NS ČR, který tyto případy posuzuje výhradně v režimu § 2959 ObčZ. NS by se měl inspirovat rakouským přístupem a tyto případy "nervové újmy" posuzovat podle § 2910 věty první ve spojení s § 2958 ObčZ. Ustanovení § 2959 ObčZ pak směřuje pouze k náhradě "citové újmy", při které nedochází k rozvoji psychické poruchy. Jiný závěr by vedl ke zjevné nespravedlnosti, kdy by v případě "nervové újmy" nemohl být přiznán např. nárok na náhradu majetkové škody. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 2, s. 42-46
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/04
  Oběti trestné činnosti
  Osoba blízká
  Duševní útrapy
  Duševní zdraví
  Nemajetková újma
  Náhrada nemajetkové újmy
  Odškodnění
  Rakousko
  Česká republika
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1