Number of the records: 1  

Free speech versus religious feelings, the sequel

 1. Main entry-name Smet, Stijn, (author)
  Title statementFree speech versus religious feelings, the sequel : defamation of the prophet Muham-mad in E.S. v Austria
  Translated titleSvoboda projevu versus náboženské cítění – pokračování : hanobení proroka Mohameda v rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci E.S. proti Rakousku
  In European constitutional law review. - Vol. 15, (2019), no. 1, s. 158-170
  Subj. Headings Svoboda projevu
  Náboženská svoboda
  Náboženská tolerance
  Urážka na cti
  Pomluva
  Rouhání
  Judikatura ESLP
  Islám
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1