Number of the records: 1  

Právní charakter institutu "pověření" rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti

 1. Main entry-name Bělohlávek, Alexander J., 1968- (author)
  Title statementPrávní charakter institutu "pověření" rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti
  AnnotationUstanovení § 25 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení umožňuje pověřit rozhodce rozhodnutím sporu podle zásad spravedlnosti. Tento postup odpovídá rozsáhlé a dlouholeté mezinárodní praxi a mezinárodním standardům. Pochybnosti však vyvolává kvalifikace termínu pověření. Ačkoli se jeho účinky projevují v průběhu konkrétního řízení, jde o institut hmotněprávní povahy, tj. o smlouvu stran, kterou určují hmotněprávní základ pro posouzení sporu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 571/06; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1783/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 128/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 37/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. III. ÚS 32/06; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07; nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. I. ÚS 49/08.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 1, s. 9-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 571/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1783/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 128/06
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 37/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 32/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 49/08
  Rozhodci
  Rozhodčí řízení
  Rozhodčí smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1