Number of the records: 1  

Srovnatelná životní úroveň při výpočtu výživného

 1. Main entry-name Mindlová, Veronika, (author)
  Title statementSrovnatelná životní úroveň při výpočtu výživného
  AnnotationVýživné a jeho určování je aktuálním společenským tématem. Občanský zákoník konkrétní postup stanovení výživného nenabízí. Ale říká, že životní úroveň dítěte má být v zásadě shodná s životní úrovní jeho rodičů. Současně má toto hledisko předcházet hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Autorka se zaměřuje na výklad současného postupu výkladu a nabízí možnou metodologii výpočtu srovnatelné životní úrovně dítěte a jeho rodičů. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 2996/17.
  In Soukromé právo. - Roč. 22, (2018), č. 11, s. 14-19
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2996/17
  Výživné
  Výše výživného
  Rodiče a děti
  Péče o dítě
  Životní úroveň
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1