Number of the records: 1  

Započtení

 1. Main entry-name Hulmák, Milan, 1975- (author)
  Title statementZapočtení : vybrané otázky
  AnnotationAutor se zabývá těmito otázkami souvisejícími se započtením: vzájemnost, započtení pohledávek v různé měně a účinky započtení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2010, sp. zn. II. ÚS 219/10.
  In Právní rádce. - Roč. 26, (2018), č. 10, s. 56-60
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 219/10
  Započtení pohledávek
  Pohledávky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1