Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; uložení pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době

 1. Main entry-name Holejšovský, Josef, 1966- (author)
  Title statementVrchní soud v Praze: Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; uložení pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 8. 2018, sp. zn. 7 Cmo 455/2016
  AnnotationRejstříkový soud je povinen vyzvat podnikatele k založení příslušné listiny do sbírky listin v časové a věcné souvislosti se vznikem zákonné povinnosti příslušnou listinu založit. Účelem pořádkové pokuty uložené dle § 104 VeřRej není sankcionovat podnikatele, resp. osobu porušivší zákonnou povinnost za toto porušení; účelem je splnění povinnosti povinné osoby založit příslušnou listinu do sbírky listin. Nedošlo-li ke zveřejnění příslušné účetní závěrky jejím uložením do sbírky listin, nevzniklo účetní jednotce právo tuto listinu podle § 31 ÚčZ skartovat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2960/15.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 10 (2018), č. 10, s. 288-291
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2960/15
  Obchodní rejstřík
  Sbírka listin
  Účetní závěrka
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.