Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Splnění podmínek mimořádného vydržení, jako skutečnost významná při posuzování oprávněné držby podle občanského zákoníku 1964

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Splnění podmínek mimořádného vydržení, jako skutečnost významná při posuzování oprávněné držby podle občanského zákoníku 1964 : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 5. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1646/2018
  AnnotationJestliže držba byla způsobilá k tzv. mimořádnému vydržení, nicméně k tomu nedošlo proto, že občanský zákoník č. 40/1964 Sb. tuto možnost neznal a úprava v novém občanském zákoníku není dosud použitelná, pak, jsou-li ve věci další, z hlediska dobrých mravů specifické skutečnosti, je třeba při komplexním posouzení oprávněnosti držby a vydržení podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. tuto skutečnost brát do úvahy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 360/06.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 19, s. 681-682
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 360/06
  Vydržení
  Držba
  Držba nemovitosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.