Number of the records: 1  

Příslušnost soudu místní

 1. Title statementPříslušnost soudu místní : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016, sen. zn. 29 NSČR 123/2014
  AnnotationVe věcech, v nichž se místní příslušnost soudu odvozuje (ve smyslu § 85 odst. 3 o. s. ř.) od obecného soudu, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku [jak je tomu (ve shodě s § 7b odst. 1 insolvenčního zákona) i v insolvenčním řízení zahájeném insolvenčním návrhem dlužníkova věřitele proti dlužníku, který je právnickou osobou], vychází soud (pro účely posouzení místní příslušnosti) z těch údajů, jež jsou pro rozhodný okamžik zapsány o sídle takové právnické osoby v obchodním rejstříku. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. III. ÚS 2853/07.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 9, s. 1661-1668
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2853/07
  Příslušnost soudů
  Místní příslušnost
  Sídlo právnické osoby
  Obchodní rejstřík
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1