Number of the records: 1  

Může pobočný spolek vystoupit z hlavního spolku?

 1. Main entry-name Beran, Karel, 1975- (author)
  Title statementMůže pobočný spolek vystoupit z hlavního spolku?
  Another responsib. Janák, Jiří, 1976- (author)
  AnnotationAutoři se zabývají otázkou, zda může pobočný spolek podle platné a účinné právní úpravy v občanském zákoníku "vystoupit" z hlavního spolku, tj. ukončit svoji "účast" v hlavním spolku, od kterého odvozuje právní osobnost, a příp. se zachováním této své právní osobnosti zase vstoupit do jiného hlavního spolku. "Vystoupení" pobočného spolku, jakožto samostatné právnické osoby, ze spolku hlavního, od něhož pobočný spolek odvozuje svou právní osobnost, představuje důležitou otázku z hlediska rozsahu právní osobnosti, v rámci níž může pobočný spolek právně jednat. Autoři řeší otázku, zda lze pobočný spolek považovat za "člena spolku", na kterého se vztahuje § 215 občanského zákoníku s ohledem na § 228 odst. 1 občanského zákoníku a skutečnost, že právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Na to pak navazuje otázka, zda lze uvažovat o tom, že § 228 občanského zákoníku je dispozitivním ustanovením, které lze nahradit autonomní právní úpravou na základě vůle členů pobočného spolku. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 17, s. 598-601
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 87/04
  Spolky
  Pobočné spolky
  Členství ve spolku
  Členové spolku
  Autonomie vůle
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1