Number of the records: 1  

Vypořádací podíl v bytovém družstvu

 1. Main entry-name Fiala, Roman, 1965- (author)
  Title statementVypořádací podíl v bytovém družstvu : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017
  AnnotationPři určení výše vypořádacího podílu bytové družstvo zásadně musí přihlédnout k obvyklé (tržní) hodnotě členského podílu bývalého člena družstva tak, aby mezi touto hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 1999, sp. zn. III. ÚS 224/98; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03.
  In Ad Notam. - Roč. 24, (2018), č. 4, s. 25-29
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 224/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/03
  Bytová družstva
  Podílové spoluvlastnictví
  Vypořádací podíl
  Členové družstva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.