Number of the records: 1  

Proměna v posuzování důvodnosti žaloby nejvyššího státního zástupce podané ve veřejném zájmu

 1. Main entry-name Kašpárková, Marcela, (author)
  Title statementProměna v posuzování důvodnosti žaloby nejvyššího státního zástupce podané ve veřejném zájmu
  AnnotationUstanovení § 66 odst. 2 soudního řádu správního dává nejvyššímu státnímu zástupci aktivní žalobní legitimaci k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v případě, kdy rozhodnutí odporuje závažnému veřejnému zájmu. Článek ukazuje, že se po roce 2015 proměnil přístup správních soudů k otázce důvodnosti žaloby nejvyššího státního zástupce, a objasňuje, jaké předpoklady mají být dle současné judikatury splněny, aby byla žaloba důvodná, přičemž dochází k závěru, že absence závažného veřejného zájmu na zrušení rozhodnutí sice není důvodem k odmítnutí žaloby, ale měla by vést k zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 3189/16; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 946/16.
  In Správní právo. - Roč. 51, (2018), č. 8, s. 525-537
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 198/95
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3189/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 946/16
  Veřejná žaloba
  Důvodnost
  Nejvyšší státní zástupce
  Veřejný zájem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.