Number of the records: 1  

Deference to the administration in judicial review in the Czech republic

 1. Main entry-name Kühn, Zdeněk, 1973- (author)
  Title statementDeference to the administration in judicial review in the Czech republic
  Another responsib. Staša, Josef, 1954- (author)
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu ČR: nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2006, sp. zn. IV. ÚS 49/04; nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 15/12; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11.
  In The lawyer quarterly. - Vol. 8, (2018), no. 4, s. 348-366
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 49/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1669/11
  Soudní přezkum
  Správní soudnictví
  Správní sankce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageEnglish
  URLDeference to the administration in judicial review in the Czech republic (fulltext, PDF)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1