Number of the records: 1  

Opětovné uložení povinnosti platit výživné

 1. Main entry-name Lužná, Romana, (author)
  Title statementOpětovné uložení povinnosti platit výživné
  AnnotationVyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem bývá v naprosté většině případů stanovena tak, že rodič, který nemá dítě ve své péči, hradí výživné k rukám druhého rodiče. Ústavní soud se v rámci svého rozhodování věnoval situaci, kdy sice platil rozsudek o svěření dítěte do péče matky a povinnosti otce platit výživné k jejím rukám, avšak fakticky a v souladu s předběžným opatřením se dítě nacházelo v péči babičky. Jelikož výživné pro dítě může být stanoveno až tři roky zpětně, okresní a krajský soud proto rozhodly tak, že otci uložily povinnost hradit výživné k rukám babičky zpětně, od doby, kdy bylo v péči babičky, aniž by se vypořádaly s tím, že otec již za dobu minulou výživné uhradil k rukám matky v souladu s pravomocným rozhodnutím. Ústavní soud shledal, že takovým postupem bylo porušeno jak právo otce na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny, tak i jeho práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 961/11; nález Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2004, sp. zn. I. ÚS 163/02; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. II. ÚS 2742/07; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10.
  In Rodinné listy. - Roč. 7, (2018), č. 8, s. 23-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 961/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 163/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2742/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Výživné
  Výše výživného
  Vyživovací povinnost
  Péče o nezletilé děti
  Rodiče a děti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1