Number of the records: 1  

Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení

 1. Main entry-name Hobl, Jaroslav, (author)
  Title statementNázor a přání dítěte v civilním soudním řízení
  AnnotationPrávo dítěte být slyšeno je upraveno v řadě mezinárodních smluv i vnitrostátních předpisů. Toto právo je především zakotveno v Úmluvě o právech dítěte, jejíž je Česká republika signatářem, a to v čl. 12 odst. 1, přičemž tento článek byl označen Výborem pro práva dítěte za jeden ze čtyř hlavních principů Úmluvy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2919/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 490/18; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 4160/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 1176/16; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10; nález Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3305/13; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13; nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13; nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17; nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3900/14; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2866/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 4075/17 (v textu chybná sp. zn. IV. ÚS 4074/17); usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1708/14; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 1400/18; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 1330/11.
  In Rodinné listy. - Roč. 7, (2018), č. 8, s. 7-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2919/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 490/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4160/12
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1176/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2661/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3305/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1931/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3900/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2866/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 4075/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1708/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1400/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1330/11
  Civilní řízení
  Dokazování v civilním řízení
  Výslech svědků
  Právo být slyšen
  Práva dítěte
  Úmluva o právech dítěte (1989)
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.