Number of the records: 1  

Kasačný princíp v správnom súdnictve

 1. Main entry-name Matejová, Jana, (author)
  Title statementKasačný princíp v správnom súdnictve
  AnnotationKaždý z opravných systémů (apelační, kasační, revizní) má svoje výhody i nevýhody. Ve slovenském správním soudnictví zůstal kasační princip zachovaný i po přijetí správního soudního řádu. Autorka se v článku zabývá výhodami a nevýhodami kasačního principu a s ohledem na ně posuzuje vhodnost kasačního principu pro účely správního soudnictví na Slovensku. Odkazy na judikaturu ÚS ČR: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3073/15; nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
  In Justičná revue. - Roč. 70, (2018), č. 6-7, s. 744-757
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3073/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Správní soudnictví
  Kasační stížnost
  Kasační princip
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.