Number of the records: 1  

Zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně výběru základní školy

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementZjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně výběru základní školy : nález ÚS z 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18
  AnnotationNázor dítěte musí být vnímán jako zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu; dítěti zásadně musí být umožněno účastnit se jednání a vyjádřit se k věci, přičemž povinnosti soudu zjišťovat jeho názor nezbavuje ani ustanovení opatrovníka a nezjišťovat názor dítěte přímo (tj. jeho vyslechnutím) je možno jen v jeho zájmu, takový postup je přitom třeba vždy odůvodnit. Šestileté dítě je nepochybně schopno vyjádřit se k tomu, zda si přeje chodit do školy, či nikoliv, bezpochyby je tedy i sedmileté dítě schopno vyjádřit svůj názor, zda se mu ve škole líbí, jaké tam má kamarády, jestli by mu změna vadila, či naopak se na změnu těšilo apod. Právem dítěte, spadajícím pod ochranu soukromí dle čl. 10 odst. 2 LPS, je také právo rozvíjet mezilidské vztahy se svými spolužáky a učiteli. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 6, s. 190
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Rodiče a děti
  Péče o nezletilé děti
  Rozvod
  Vzdělávání
  Nejlepší zájem dítěte
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.