Number of the records: 1  

Retrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006-2017

 1. Main entry-name Vopátek, Jiří, (author)
  Title statementRetrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006-2017
  AnnotationAutor se zabývá problematikou valorizace řádně přiznané důchodové dávky v roce 2005 v pěti modelových situacích předdůchodového příjmu z pohledu důchodového systému ČR. Analýza dokládá, že mezi rokem 2005 a 2017 nedošlo k významnému růstu reálné hodnoty postupně valorizované důchodové dávky dle zákona o důchodovém pojištění, a to za situace jejího postupného nominálního zvyšování v jednotlivých modelových situacích. Autor se tak zabývá problematikou nastaveného valorizačního mechanismu v období 2006-2017 z pohledu indexu spotřebitelských cen za důchodce. Ve vzájemných souvislostech v příspěvku upozorňuje na situaci, kdy reálná hodnota průměrné výše důchodové dávky vypočítaná pomocí statistických údajů je vyšší než individuální reálná hodnota důchodové dávky. Poukazuje se tak na odlišný nominální a reálný vývoj mezi individuální důchodovou dávkou a jejím celorepublikovým průměrem. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07.
  In Fórum sociální politiky. - Roč. 12, (2018), č. 4, s. 2-12
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07
  Předdůchodový příjem
  Starobní důchod
  Valorizace
  Důchody
  Index spotřebitelských cen
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.