Number of the records: 1  

Zpráva z konference "Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích"

 1. Main entry-name Flídr, Jan, (author)
  Title statementZpráva z konference "Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích"
  Another responsib. Lála, Daniel, (author)
  Slavíková, Lucie, (author)
  AnnotationAutoři informují o průběhu a náplni konference Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích, která se konala 8. prosince 2017 v Praze. Mimo jiné zde vystoupil Mgr. Bc. Jan Kupčík z Právnické fakulty MU s příspěvkem Squeeze-out - přiměřenost protiplnění, základ přiznaného práva, úroky, promlčení a náklady řízení, ve kterém zmiňuje i nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/05. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 56/05.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 4, s. 366-373
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05
  Odborná konference
  Squeeze-out
  Obchodní korporace
  Obchodní vztahy
  Podnikání
  Mezinárodní obchod
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1