Number of the records: 1  

Nad koncepcí dovolání v civilních věcech

 1. Main entry-name Dvořák, Bohumil, 1976- (author)
  Title statementNad koncepcí dovolání v civilních věcech
  AnnotationAutor se zabývá koncepcí právní úpravy dovolání v civilních věcech. Všímá si především toho, že současná česká úprava pojímá dovolání jako mimořádný opravný prostředek. Důvody, které k přijetí této koncepce dovolání vedly, podrobuje kritice. Dochází přitom k závěru, že úprava dovolání jako mimořádného opravného prostředku nemusí být vždy lacinější a efektivnější. Neobstojí rovněž argument, že takovou koncepci dovolání vyžadují doporučení Rady Evropy. Pojetí dovolání již nemůže být zdůvodňováno ani rozdělením kompetencí ve federálním státě. Z věcného hlediska pak nesprávné právní posouzení věci nevyhovuje jako důvod mimořádného opravného prostředku. V souladu s judikaturou ESLP by důvodem prolamování právní moci rozhodnutí měly být pouze závažné vady pravomocného rozhodnutí. Takovou vadu však nesprávné právní posouzení věci nižší soudní instancí nepředstavuje. Dovolání by proto mělo být koncipováno jako řádný opravný prostředek (jako řádná třetí instance). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 4, s. 343-353
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3113/13
  Dovolání
  Opravné prostředky
  Mimořádné opravné prostředky
  Pravomocný rozsudek
  Soudní rozhodnutí
  Nabytí právní moci
  Právní moc rozhodnutí
  Přípustnost
  Právní jistota
  Vady rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1