Number of the records: 1  

Pravidlo tří let a vypořádání obchodního podílu v řízení o vypořádání SJM

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementPravidlo tří let a vypořádání obchodního podílu v řízení o vypořádání SJM : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3192/2015
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationSoud může v řízení o vypořádání SJM vypořádat pouze ty hodnoty a investice podléhající režimu zákonného majetkového společenství manželů, které účastníci učiní předmětem řízení ve lhůtě tří let od zániku majetkového společenství. Tzv. pravidlo tří let brání tomu, aby se po uplynutí této lhůty účastníci domáhali vypořádání věcí, hodnot či závazků, které do té doby nebyly předmětem řízení, ohledně nichž nebyly tvrzeny ani žádné skutečnosti a prováděno žádné dokazování, tj. procesnímu postupu, následkem kterého se po uplynutí tří let objeví v řízení zcela nová tvrzení a nové důkazy k věcem, které se do té doby nestaly předmětem řízení, nebyla ohledně nich uplatněna ani žádná tvrzení či skutečnosti a ve vztahu k nim nastaly účinky nevyvratitelné domněnky vypořádání. Obchodní podíl může být v rámci řízení o vypořádání společného jmění účastníků řízení přikázán pouze tomu z manželů, který je - jako spolumajitel tohoto obchodního podílu - společníkem společnosti s ručením omezeným. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2213/10.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 4, s. 43-47
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2213/10
  Společné jmění manželů
  Vypořádání společného jmění manželů
  Obchodní podíl
  Společnost s ručením omezeným
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1