Number of the records: 1  

Opravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda

 1. Main entry-name Zukal, Marek, (author)
  Title statementOpravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda
  AnnotationAutor se věnuje potenciální úpravě systému opravných prostředků v rámci připravované rekodifikace civilního práva procesního. Úvodem zdůrazňuje nutnost provedení rekodifikace samotné jakožto důsledku proběhnuvší rekodifikace soukromého práva hmotného. Následně věnuje pozornost systému opravných prostředků a opravným řízením obecně: jejich funkci, vlivu na procesní ekonomii, základním zásadám (zejména zásadě dvojinstančnosti). Kriticky hodnotí judikaturu Ústavního soudu stavící dovolací soud do pozice regulérní třetí instance, čímž nerespektuje roli, jakou by měl Nejvyšší soud mít a neumožňuje dostatečné prosazení zásady procesní ekonomie. Jádrem článku je pak soubor tezí, návrhů, s nimiž je třeba se vypořádat při tvorbě nové právní úpravy opravných prostředků v rámci rekodifikace. Výsledkem úvah by měl být proces moderní, rychlý a takový, který zajistí účinnou (tj. mimo jiné včasnou) ochranu soukromých subjektivních práv. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. III. ÚS 2612/07; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 3143/08; nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 3, s. 251-260
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1966/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2612/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3143/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Civilní proces
  Rekodifikace civilního procesu
  Opravné prostředky
  Procesní ekonomie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.