Number of the records: 1  

Zjišťování názoru nezletilého v řízení o předběžném opatření upravujícím prozatímně styk s rodiči

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementZjišťování názoru nezletilého v řízení o předběžném opatření upravujícím prozatímně styk s rodiči : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17
  AnnotationPodle čl. 3 odst. 1 ÚPrDt musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Podle čl. 12 odst. 2 ÚPrDt se za tímto účelem dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství. To se týká i rozhodování o předběžném opatření o prozatímní úpravě styku s rodičem. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 3, s. 79
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1931/17
  Rodiče a děti
  Péče o nezletilé děti
  Styk rodičů s dětmi
  Práva dítěte
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.