Number of the records: 1  

Zemědělská restituce, účastníci řízení

 1. Title statementZemědělská restituce, účastníci řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2044/2015
  AnnotationPrávní věta: Okruh účastníků restitučního řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je taxativně vymezen v § 9 odst. 8 tohoto zákona; proto je i v řízení podle části páté o. s. ř. vyloučeno použití § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (§ 250b odst. 2 o. s. ř.). V textu je zmíněna judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. II. ÚS 401/06; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2002, sp. zn. II. ÚS 6/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. II. ÚS 1197/11; nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 150/99; nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 2758/13; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 2/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. III. ÚS 157/02.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 22, (2018), č. 2, s. 79-87
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 401/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 6/01
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1197/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 150/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2758/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/99
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 157/02
  Zemědělství
  Restituce
  Restituční nároky
  Účastníci řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.