Number of the records: 1  

Incidenční spory, promlčení

 1. Title statementIncidenční spory, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sen. zn. 29 ICdo 74/2014
  AnnotationPrávní věta: Pravidlo, podle kterého "důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci" (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona), není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel "exekuční titul". Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 2, s. 393-401
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Incidenční spory
  Promlčení
  Exekuční titul
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.