Number of the records: 1  

Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny

 1. Main entry-name Buriánová, Pavla, (author)
  Title statementPéče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny : 2.
  AnnotationAutorka poskytuje ucelený pohled na náhradní rodinnou péči, která je nejvíce podobná péči rodinné s provázaností na rozhodovací praxi jak českých soudů, tak i ESLP. Reflektuje péči osoby blízké a péči pěstounskou ve vztahu k zohlednění nejlepšího zájmu dítěte a zároveň zohlednění vazeb rodičů a dětí, jakož i možnosti budoucího návratu dítěte do přirozené rodiny. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. IV. ÚS 695/2000; nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. III. ÚS 3363/10; nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 3007/09.
  In Rodinné listy. - Roč. 7, (2018), č. 2, s. 5-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 695/2000
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3363/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Náhradní rodinná péče
  Pěstounská péče
  Nejlepší zájem dítěte
  Rodiče a děti
  Rodina
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.