Number of the records: 1  

Předkupní právo, spoluvlastnictví

 1. Title statementPředkupní právo, spoluvlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4449/2015
  AnnotationPrávní věta: Nabídka na realizaci zákonného předkupního práva, učiněná spoluvlastníkovi, váže dědice povinného spoluvlastníka; účinky nabídky nezanikají jeho smrtí. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 156/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 1, s. 102-106
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/05
  Předkupní právo
  Spoluvlastnictví
  Dědictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.