Number of the records: 1  

Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný prevod

 1. Main entry-name Syrový, Ivan, (author)
  Title statementOchrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný prevod
  AnnotationAutor rozebírá nález Ústavního soudu Slovenské republiky sp. zn. I. ÚS 549/15, ve kterém Ústavní soud SR uvedl, že otázka dobré víry nabyvatele je důležitá i tehdy, kdy jeden z předcházejících převodů byl absolutně neplatný. Autor poukazuje na právní úpravu platnou v České republice, kde je ochrana dobré víry nabyvatele upravena i zákonem. Odkazy na judikaturu ÚS ČR: nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14; nález Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 143/07; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. II. ÚS 800/12; nález Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4905/12; nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4684/12; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11.
  In Justičná revue. - Roč. 70, (2018), č. 1, s. 105-114
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 415/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 247/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 143/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 800/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4905/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4684/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Dobrá víra
  Vlastnické právo
  Převod vlastnického práva
  Neplatnost právních úkonů
  Nabytí vlastnictví
  Ochrana nabytých práv
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1