Number of the records: 1  

Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví

 1. Main entry-name Kopecký, Martin, 1965- (author)
  Title statementKomparace české a slovenské úpravy správního soudnictví
  AnnotationAutor poukazuje na známé i méně známé okolnosti někdy rozdílného, jindy společného vývoje správního soudnictví na území dnešní České republiky a Slovenské republiky. Zajímavé je především to, co zůstalo společné a v čem jsou rozdíly v úpravách, které vznikaly po rozdělení obou států v roce 1993. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99; nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 18/96; nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07.
  In Správní právo. - Roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 33-55
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07
  Správní soudnictví
  Právní úprava
  Soudní řízení správní
  Řízení ve správním soudnictví
  Správní soud
  Česko
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1