Number of the records: 1  

Výpověď z pracovního poměru

 1. Title statementVýpověď z pracovního poměru : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3240/2015
  AnnotationPrávní věta: Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle § 52 písm. f) zák. práce, jestliže zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 9, s. 1553-1560
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Zaměstnavatel
  Zaměstnanci
  Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem
  Výpověď z pracovního poměru
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.