Number of the records: 1  

Incidenční spor. Popření pravosti vykonatelné pohledávky. Promlčení

 1. Title statementIncidenční spor. Popření pravosti vykonatelné pohledávky. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 29 ICdo 74/2014
  AnnotationPrávní věta: Pravidlo, podle kterého "důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci" (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel "exekuční titul". V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 21, (2017), č. 11, s. 906-912
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Incidenční spory
  Popření pohledávky
  Pravost pohledávky
  Exekuční titul
  Promlčení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.