Number of the records: 1  

K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementK naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationPrávní věty: 1. Jestliže je v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti evidován jen jeden z bývalých manželů a druhý tvrdí, že věc je předmětem zaniklého, avšak dosud nevypořádaného společného jmění manželů, má naléhavý právní zájem na určení, že nemovitost je v zaniklém a dosud nevypořádaném SJM. Pokud v průběhu řízení nastanou účinky zákonné domněnky vypořádání, bude třeba žalobu změnit na určení, že věc je v podílovém spoluvlastnictví účastníků. 2. Podkladem pro zápis poznámky spornosti je žaloba na určení, že věc je ve společném jmění manželů, nikoliv žaloba o vypořádání společného jmění manželů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 12, s. 43-46
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 402/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 405/16
  Společné jmění manželů
  Vypořádání společného jmění manželů
  Vlastnictví nemovitostí
  Katastr nemovitostí
  Zápis do katastru nemovitostí
  Žaloba na určení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.