Number of the records: 1  

Nemajetková újma způsobená průtahy ve správním řízení

 1. Main entry-name Matocha, Jakub, (author)
  Title statementNemajetková újma způsobená průtahy ve správním řízení
  AnnotationAutor se v článku zabývá právem na přiměřenou délku řízení ve vztahu ke správním řízením, kdy relativně spornou otázkou stále zůstává, zda účastníci správních řízení mají právo na projednání věci bez průtahů, obdobně jako účastníci řízení soudního. Uvedená otázka byla identifikována s ohledem na recentní judikaturu vyšších soudů, včetně ESLP, který právo na přiměřenou délku řízení, a tedy i právo na případné zadostiučinění v případě vzniku nemajetkové újmy, přiznává pouze těm správním řízením, která naplní judikaturou vymezená kritéria. Autor se tak zamýšlí nad důvodností takto vymezeného rozlišování jednotlivých řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 225/01; nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 152/08.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 11, s. 38-42
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 225/01
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 152/08
  Správní řízení
  Průtahy v řízení
  Nemajetková újma
  Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.