Number of the records: 1  

Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky

 1. Main entry-name Horák, Pavel, 1975- (author)
  Title statementNásledky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky
  AnnotationV roce 2017 uplynulo sedm let od přijetí a uveřejnění rozhodnutí R 61/2010 (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007). Za tuto dobu by mělo být zřejmé, zda jsou jeho závěry praxí aplikovány jako samozřejmé, či vyvolávají další otázky. Současně od ledna 2014 je účinná nová úprava soukromého práva, která je v případě otázek spojených s následky neplatné smlouvy o postoupení pohledávky úpravou velice podobnou. Lze na ni aplikovat judikatorní závěry o některých důsledcích neplatné smlouvy o postoupení pohledávky přijatých k předchozí úpravě soukromého práva? Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2276/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. III. ÚS 337/12; nález Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2234/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 810-818
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2276/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 337/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2234/10
  Postoupení pohledávky
  Smlouvy o postoupení pohledávky
  Neplatnost smlouvy
  Procesní nástupnictví
  Intertemporální ustanovení
  Bezdůvodné obohacení
  Judikatura NS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1