Number of the records: 1  

Věcný záměr civilního řádu soudního

 1. Main entry-name Winterová, Alena, 1938- (author)
  Title statementVěcný záměr civilního řádu soudního
  Another responsib. Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Dvořák, Bohumil, 1976- (author)
  Pulkrábek, Zdeněk, (author)
  Lavický, Petr, 1977- (author)
  AnnotationPřestože od zásadní změny společensko-politické situace v někdejším Československu uplynulo již 28 let, nemá Česká republika na rozdíl od Slovenska stále nový civilněprocesní kodex. První krok k němu představuje věcný záměr civilního řádu soudního, jenž byl před nedávnem zveřejněn. Ambicí je vytvoření moderního a koncepčně jednoznačného kodexu upravujícího civilní sporné řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. IV. ÚS 688/15; nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 3253/13; nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. IV. ÚS 581/06; nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 346/09; nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 801-810
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 173/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 688/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3253/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 581/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 346/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Soudní řád civilní
  Civilní řízení
  Rekodifikace civilního procesu
  Procesní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.