Number of the records: 1  

Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva

 1. Main entry-name Široká, Lucie, (author)
  Title statementPrávo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva
  Another responsib. Povolná, Michaela, (author)
  AnnotationAutorky se zabývají problematikou střetu zájmů a práv těhotné ženy a jejího nenarozeného dítěte, který odborný diskurz označuje jako tzv. konflikt matky a plodu. Autorky se zaměřují na specifickou oblast této problematiky, a to konkrétně střet práv těhotné ženy a jejího nenarozeného dítěte v průběhu porodu. Tyto případy právních konfliktů nejsou v praxi ojedinělé a jako takové generují značnou právní nejistotu nejen na straně samotných těhotných pacientek, ale zejména na straně poskytovatelů zdravotních služeb. Analyzují střet zájmů rodičky a plodu při porodu optikou relevantní právní úpravy a judikatury. Za účelem přiblížení této problematiky analyzují modelový příklad rodící ženy odmítající podstoupit císařský řez, jenž je u pacientky indikován s ohledem na patologický záznam srdečních ozev plodu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 12/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 26/11; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12; nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 37/11; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13.
  In Jurisprudence. - Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/01
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 26/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4457/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3113/13
  Ženy
  Porody
  Práva dítěte
  Právo na život
  Práva žen
  Práva rodičky
  Mateřství
  Střet zájmů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1