Number of the records: 1  

Postavení státního zastupitelství a jeho ústavní zakotvení

 1. Main entry-name Kozák, Vítězslav, (author)
  Title statementPostavení státního zastupitelství a jeho ústavní zakotvení
  AnnotationAutor seznamuje s ústavním zakotvením veřejné žaloby. Pozornost věnuje zejména doktríně judiciální, která postupem času, a to i s přihlédnutím k zahraniční doktríně, definovala postavení jednak instituce veřejné žaloby, ale i státního zástupce. Zmíněny jsou rovněž ať už minulé, či dřívější legislativní snahy v oblasti veřejné žaloby, které však doposud neprošly úspěšně celým legislativním procesem. Autor vymezuje důležitost veřejné žaloby a pojednává o nutnosti jejího detailního, pokud možno ústavního zakotvení, neboť stávající právní úprava je v tomto ohledu velice kusá. V textu uvedena judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 17/10; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 15/04; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/03; nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2014/07.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 16, (2017), č. 10, s. 229-234
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2014/07
  Státní zastupitelství
  Státní zástupci
  Veřejná žaloba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.