Number of the records: 1  

K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně

 1. Main entry-name Grygar, Tomáš, (author)
  Title statementK ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně
  AnnotationAutor se snaží verifikovat/falzifikovat hypotézu vztahující se k ústavní slučitelnosti § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které je přechodným ustanovením. Věnuje se nejprve teoretickému vymezení, resp. podstatě institutu promlčení ve správním právu trestním - zejména z toho pohledu, zda se jedná o institut hmotněprávní, či procesněprávní. Dále se zabývá (ne)přípustností nepravé retroaktivity ve světle čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. Následně rozebírá problematiku aplikovatelnosti čl. 40 odst. 6 Listiny na přestupkové řízení, včetně zodpovězení otázky, zda je § 112 odst. 2 konformní s tímto ustanovením Listiny. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 27/07; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 22/13; nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 19, s. 665-670
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/01
  Přestupkové právo
  Přestupky
  Promlčení
  Nepravá retroaktivita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.